PGD KOMORNIKI PGD WARSZAWA

System zgłoszeń, naruszeń

System zgłoszeń

Celem systemu zgłoszeń naruszeń jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa oraz wewnętrznych standardów GRUPA PGD SP. Z O. O. Sp. K. Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków.

System sygnalizowania jest dla GRUPA PGD SP. Z O. O. Sp. K. Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków rzeczywistym narzędziem diagnozowania nieprawidłowości, które mogą pojawić w spółkach.

Gwarantuje pełną anonimowość i największą możliwą ochronę osobom, które chcą poinformować o istotnych kwestiach dotyczących GRUPA PGD SP. Z O. O. Sp. K. Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków.

Dochodzenie wewnętrzne rozpoczynane jest po zbadaniu faktów i jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia. System zgłaszania nieprawidłowości nie ogranicza się tylko do kanałów anonimowych. Możliwy jest również kontakt osobisty.

Więcej informacji o Compliance dostępne jest tutaj.


Adres korespondencyjny:

GRUPA PGD SP. Z O. O. Sp. K.
Al. Powstańców Śląskich 22
30-570 Kraków

Doręczenie osobiste:

GRUPA PGD SP. Z O. O. Sp. K.
Ul. Puszkarska 7f
30-644 Kraków

Kanały anonimowe:

Online: https://holding1.zalezymi.pl

E-mail: etyka@holding1.pl

Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Uprzejmie informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ST MOTORS GRUPA PGD Sp. z o. o. Spółka komandytowa, aleja Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków (dalej zwana Administratorem).
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
  3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
  6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.
Jesteśmy częściąholding1
Związek dealerów Rzetelna firma
Naprawa nadwozi PGD Flota PGD Części Sprawdzony niekręcony Mam wypadek
Karta Ratownicza